Posts

Showing posts from November, 2010

::aPakah itu buku Log??::

Image
Dalam dunia kepengakapan, sesebuah laporan kemajuan, pencapaian dan aktiviti bertulis atau dicatatkan oleh seseorang Pengakap yang mengambil sesuatu ujian lencana atau anugerah adalah dipanggil sebagai ‘Buku Log’.
Buku Log seharusnya mengandungi catatan rekod yang diharapkan boleh dijadikanpanduan, laporan dan juga pengesahan terhadap penglibatan seseorang Pengakap itu.Ianya juga boleh merupakan rakaman peristiwa yang berlaku dan catatan harian bagisesuatu aktiviti Pengakap.
Sehubungan itu, seseorang pencatat buku log haruslah mengasah kemahiran meneliti dan menghalusi pemahaman terhadap persekitarannya serta mampu pula menzahirkannya dalam bentuk penulisan, lakaran mahupun bantuan visual ataupun grafik. Di dalam buku log ahli Pengakap, Pemimpin juga boleh mencatat komen terhadap
penulisan serta memberikan pengesahan terhadap ujian yang diambil oleh ahli Pengakaptersebut.

NOTA:
Semasa Ujian Pentarafan Pengakap Raja, buku log peserta akan diperiksa oleh
Lembaga Pentaraf Pengakap Raja Neger…

::aRe yOu In LovE rIghT noW???::

Image
Jiwa SedikIt kacaU paDa miNggu INi...banYak TuntUtan keRja dan TanggUngjawab haRus diLaksanakaN..waLauPun dihaTi Ini ada Luka yaNg saNGat daLam tp semUanya haRUs diLaksaNakan...eNtri iNi hanyA bErbiCaRa mEngeNai pEraSaaN....bErdaSarkan PenGaLamanTERINDAH SenDiri Yang MUngkIn hanYa tinGGaL kenaNgaN....taBahkanLah haTi iNI UNtuk menEruskan PerjuaNGan di PentaS lakonaN yang HanYa diPiNjamkan UNtuk seMenTaRa...


IniLah 12 Cara UntuK meNgetahUi baHawa kaMu menciNtai SeSeoraNg.....


12:
KamU beRcakaP deNgan Dia HinGGa LewaT malaM daN BiLa kaMU tiDuR, KamU masIh TERINGAT paDanya.


11:
KamU BerJalan DengaNPERLAHAN SeKaLi BiLa bERsaMa DEngaNnya.


10:
KamU Rasa SerBa taK keNa BiLa BerjaUhan DenGanNya.


9:
KamU aKan TerseNyum BiLa kaMu MenDengaR suaRanYa.


8:
BiLa kaMu mEmanDangnyA, kaMu tiDak NamPak Orang LaiN di SeKeLiLing...kaMu hanYa naMpak dia... :)


6:
Dia adaLah SegaLanya YanG kaMu IngIn FikiRkaN.


5:
kaMu PerasaN kaMU sEntiaSa SenyUm aPabiLa kaMu meMandaNgnya.


4:
kaMu aKan mElaKuKaN aPa saHaJa UntuK memBOlehKan …

Penghargaan Dari Seorang Sahabat

Image
Saya tiada kata membaca tulisan beliau.

Menerima sebuah penghargaan dari seorang sahabat, saya hilang kata. Saya tiada kata ajaib selain kalimah terima kasih buat beliau.

Ya. Entah siapalah saya, di sisi Allah di saat-saat manusia memuja memuji. Itulah azimat dari isteri yang turut berkongsi cinta dalam hati saya. Buat mengingatkan diri yang adakalanya terleka terbang tinggi.

Terima kasih, sahabatku - al-Akh Syafiq Zulakifli atas penghargaan itu. Semoga dirimu juga jadi permata ummah.