:: tanz taw followers lala ea = ) ::

Friday, November 26, 2010

::aPakah itu buku Log??::

Dalam dunia kepengakapan, sesebuah laporan kemajuan, pencapaian dan aktiviti bertulis atau dicatatkan oleh seseorang Pengakap yang mengambil sesuatu ujian lencana atau anugerah adalah dipanggil sebagai ‘Buku Log’.

Buku Log seharusnya mengandungi catatan rekod yang diharapkan boleh dijadikanpanduan, laporan dan juga pengesahan terhadap penglibatan seseorang Pengakap itu.Ianya juga boleh merupakan rakaman peristiwa yang berlaku dan catatan harian bagisesuatu aktiviti Pengakap.

Sehubungan itu, seseorang pencatat buku log haruslah mengasah kemahiran meneliti dan menghalusi pemahaman terhadap persekitarannya serta mampu pula menzahirkannya dalam bentuk penulisan, lakaran mahupun bantuan visual ataupun grafik.
Di dalam buku log ahli Pengakap, Pemimpin juga boleh mencatat komen terhadap
penulisan serta memberikan pengesahan terhadap ujian yang diambil oleh ahli Pengakaptersebut.

NOTA:
Semasa Ujian Pentarafan Pengakap Raja, buku log peserta akan diperiksa oleh
Lembaga Pentaraf Pengakap Raja Negeri untuk melihat sejarah serta penglibatan
peserta dalam Kepengakapan secara keseluruhan. Jadi, pemeriksa akan mengharapkan
yang peserta akan melampirkan atau melekatkan salinan sijil-sijil kelulusan bagi
lencana dan ujian terbabit di dalam buku log mereka.

Setakat ini, tiada had piawai bagi jumlah mukasurat sesebuah buku log. Namun
berdasarkan pengalaman, buku log yang baik hendaklah mempunyai sekitar 200 – 300
helaian dan sebaiknya yang berkulit tebal agar ianya boleh disimpan dengan baik pada satu jangka masa yang lama.

Satu persoalan yang sering ditimbulkan oleh Pemimpin Pengakap kepada saya ialah
‘Berapa banyak Buku Log harus disediakan oleh setiap Pengakap yang ingin mengambil ujian tertentu?’

Saya masih ingat sewaktu saya menjadi ahli Pengakap Kanak-kanak dahulu, saya
menyimpan semua rekod dan nota Pengakap saya di dalam SATU buku log bersaiz 21 cm X 17 cm dengan ketebalan 600 mukasurat. Dan buku tersebut juga saya gunakan
sepanjang tempoh saya menyertai Pengakap Kanak-kanak sehingga saya menamatkan persekolahan rendah saya. Maksudnya, kesemua catatan, nota dan pengesahan Pemimpin kami terhadap Ujian Lencana Keahlian hingga Lencana Keris Emas saya catatkan dalam satu buku. Itu merupakan kelaziman di kalangan Pengakap pada masa tersebut.

Namun begitu, bukan senang untuk menjaga sebuah buku untuk satu tempoh yang lama.


Thursday, November 25, 2010

::aRe yOu In LovE rIghT noW???::


Jiwa SedikIt kacaU paDa miNggu INi...banYak TuntUtan keRja dan TanggUngjawab haRus diLaksanakaN..waLauPun dihaTi Ini ada Luka yaNg saNGat daLam tp semUanya haRUs diLaksaNakan...eNtri iNi hanyA bErbiCaRa mEngeNai pEraSaaN....bErdaSarkan PenGaLamanTERINDAH SenDiri Yang MUngkIn hanYa tinGGaL kenaNgaN....taBahkanLah haTi iNI UNtuk menEruskan PerjuaNGan di PentaS lakonaN yang HanYa diPiNjamkan UNtuk seMenTaRa...


IniLah 12 Cara UntuK meNgetahUi baHawa kaMu menciNtai SeSeoraNg.....


12:
KamU beRcakaP deNgan Dia HinGGa LewaT malaM daN BiLa kaMU tiDuR, KamU masIh TERINGAT paDanya.


11:
KamU BerJalan DengaN PERLAHAN SeKaLi BiLa bERsaMa DEngaNnya.


10:
KamU Rasa SerBa taK keNa BiLa BerjaUhan DenGanNya.


9:
KamU aKan TerseNyum BiLa kaMu MenDengaR suaRanYa.


8:
BiLa kaMu mEmanDangnyA, kaMu tiDak NamPak Orang LaiN di SeKeLiLing...kaMu hanYa naMpak dia... :)


6:
Dia adaLah SegaLanya YanG kaMu IngIn FikiRkaN.


5:
kaMu PerasaN kaMU sEntiaSa SenyUm aPabiLa kaMu meMandaNgnya.


4:
kaMu aKan mElaKuKaN aPa saHaJa UntuK memBOlehKan kaMu BerJUmpa DEngaNnya.


3:
sEmaSa kaMu sEdanG mEmbaCa eNtri Ini, daLam FikIran KamU TerBayanG waJah diA saHaJa.. :)


2:
kaMu bEgiTu aSyiK memikiRkan tEntanG DiRinya SehinGga kaMu TidaK peRasaN baHawa NombOr 7 HiLang/ TiaDa....


1:
kaMu aKan ScRoLL KeaTas UntUK memaStiKan aDalaH beTuL Tiada nOmBor 7..dan kaMu aKan TeRgeLak senDiRi...
"iT taKes a miNutE tO haVe a CrusH on SomEone, an HouR tO likE someOne, anD a Day To LovE someOne...bUt It taKes a LifeTimE tO fOrgeT someOne..."

Penghargaan Dari Seorang SahabatSaya tiada kata membaca tulisan beliau.

Menerima sebuah penghargaan dari seorang sahabat, saya hilang kata. Saya tiada kata ajaib selain kalimah terima kasih buat beliau.

Ya. Entah siapalah saya, di sisi Allah di saat-saat manusia memuja memuji. Itulah azimat dari isteri yang turut berkongsi cinta dalam hati saya. Buat mengingatkan diri yang adakalanya terleka terbang tinggi.

Terima kasih, sahabatku - al-Akh Syafiq Zulakifli atas penghargaan itu. Semoga dirimu juga jadi permata ummah.